7. 3. 2012 – PSDS – Statické a projektové práce

Stavíte dům nebo již dům máte a objevují se vám na něm praskliny, pukliny, trhliny?
Nechte si vypracovat statickou studii od PSDS.

PSDS je projekční a statická kancelář s působností po celé České republice.

Do nabídky služeb společnosti PSDS s.r.o. patří nejenom statické posudky a výpočty ve všech stupních přípravy stavby, ale i projekční činnost pro oblast statiky a dopravních staveb. Provádí projekty a posudky statiky staveb pro ocelové, betonové a zděné konstrukce a dřevostavby. Zhotovují kompletní projektovou dokumentaci nosných konstrukcí (vč. dílenských výrobních výkresů, výkresů tvaru a výztuže železobetonových konstrukcí). Umí také posoudit dynamické účinky (zemětřesení, technická seismicita, exploze, výbuchy). Dále nabízí posouzení poruch konstrukcí a návrh jejich sanace.

Statické výpočty zhotovuje u PSDS vždy autorizovaný statik.

Cena se pohybuje mezi třemi až čtyřmi tisíci za prohlídku (+ DPH), k ceně se pro mimopražské výjezdy přidají také náklady na dopravu. Upozorňujeme také na možnost konzultace přes e-mail zdarma.

Nabídka služeb společnosti PSDS

Zajímavostí je, že PSDS píší velice zajímavý blog o stavebnictví a statice – http://www.psds.cz/blog-o-statice/

Deal dne:

Nechte si udělat statickou studii a pokud během března při objednávání zmíníte, že jste se o PSDS dozvěděli díky Nosím Vaše Triko, dostanete slevu 33% na statickou studii.

 

Z webu www.psds.cz doporučuji následující odkazy:

Statika staveb

ČSN online
Placený portál pro přístup k normám ČSN

Sněhová mapa
Webová aplikace pro zjištění sněhového zatížení podle jednotlivých oblastí

Geofond
Přístup do databáze archivních vrtů, svahových sesuvů, důlních děl…

Katastrální mapy
Pro určení JTSK souřadnic, adresy stavebníka apod.

New Zealand Engineering Magazine
Volně přístupná databáze časopisu vydávaného novozélandskou inženýrskou komorou

Technická seizmicita
Článek Doc. Solaře: Zajištění zděných staveb proti vlivům technické seizmicity

Dynamické účinky strojů na základy budov
Článek Ing. Lukavce: Dynamické účinky technologických strojních zařízení na základy budov

Snižování přenosu vibrací do základů
Článek Doc. Makovičky: Snižování přenosu vibrací od dopravy základovým prostředím do budov

Výpočet normálové síly ve šroubu
Článek Prof. Walda: Vliv maziva na utahování šroubů třecích spojů

Hurdiskové stropy
Pěkný web věnovaný poruchám hurdiskových stropů

Spirol.cz
Katalog železobetonových předpjatých stropních panelů

Gen-col
Program pro výpočet interakčních diagramů železobetonových sloupů (bezplatná registrace podmínkou)

Posouzení nevyztužené zděné stěny na vítr
Excelovská tabulka, kterou vytvořil Ing. Pavel Košatka CSc., která slouží k posouzení nevyztužené zděné stěny na boční vítr podle EC6

Danish Technological Institute
Stránky Dánského technologického institutu věnované celé Eurokódu 6

Projektování, dopravní stavby

O2 – Dokumentace sítě
Vyjádření o existenci sítí – elektronická podatelna

Databáze bodových polí
Zeměměřičský úřad: Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů

Archivní letecké fotomapy
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad, Dobruška

Nákladní vagóny, Nákladní vozy ČSD/ČD
Katalog železničních nákladních vagónů

Maximální průtoky plastovým potrubím
Podklady ke cvičením, Ing. Hadraba, Fakulta stavební ČVUT

Nadměrné náklady
Rozměry podvalníků pro určování průjezdnosti

Návrh splaškového potrubí
Tabulka pro návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí

Mapy SŽDC
Portál provozování dráhy, mapy pro širokou veřejnost, organizační schémata